​Arons Bildemontering​

Jägersrovägen 181

213 75 Malmö

​Våra öppettider är:

Verksamheten är stängd. Vi tacka alla kunder för dessa åren. 

Observera att vi lägger ner vår verksamhet den 31/5, Däck stänger den 30/4. Passa på att fynda. 


Integritetspolicy​

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vår policy

Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla vår Tjänst.

 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
 • Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Begrepp

 • Personuppgift - Information som direkt eller indirekt hör samman med en fysiskt levande person. Exempelvis, namn, registreringsnummer, kontaktuppgifter och IP-nummer.
 • Behandling - Insamling, registrering och lagring av personuppgifter räknas som behandling.
 • Personuppgiftsansvarig - Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. I detta fallet AB Arons Bildemontering

Insamling av uppgifter

Dessa uppgifter nedan samlar vi in.

 • Uppgifter du uppger - I samband med att du tar kontakt med oss behövs uppgifter för att slutföra affären. Exempel på uppgifter är: Namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer (i händelse av att du väljer betalsättet Faktura, alternativt att du bor i ett icke EU-land), gatuadress, postnummer, ort, land, registreringsnummer på bilen.
 • Insamling av uppgifter - Information om vad och hur du söker samt hur din webbklient ser ut. Det berör teknisk information om din enhet för att därefter anpassa upplevelsen till dina förutsättningar. Teknisk information omfattar bland annat webbläsare, plattform, operativsystem, upplösning och IP-adresser.
 • Geografisk uppgift - Med hjälp av ditt IP-nummer kan vi beräkna var du befinner dig. På så vis anpassas Tjänsten efter ditt land, språk och valuta.
 • Tjänst - Med hjälp av cookies kan vi känna igen dig som användare och därmed ge dig en anpassad upplevelse till dina tidigare val och beteenden hos oss.

Uppgifternas ändamål

Av denna anledning behandlar vi uppgifterna.

 • För att uppfylla er beställning
 • Förbättra din användarupplevelse
 • Hantera kundservice
 • Analysera marknadstrender
 • Marknadsföra våra produkter o tjänster till er i olika form såsom sms email et

​FÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dina uppgifter förmedlas även vidare till underleverantörer i syfte att kunna erbjuda betalnings- och fraktlösningar samt SMS-aviseringar och e-postutskick. Vid utredning av supportärende förmedlas dina ändamålsenliga uppgifter vidare till supportsystem, e-postklient och organiseringssystem.

Vi kommer inte att dela, sälja eller överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy, såvida vi inte är skyldiga att göra detta till följd av rättslig skyldighet eller ett medgivande från dig. Vid misstanke om brott kan dina uppgifter förmedlas vidare till myndigheter.

Personuppgiftsbiträden kan få behandla uppgifter åt oss i det ändamål som är avsett.

LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen. Dina uppgifter gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

​​

DINA RÄTTIGHETER

 • Utdrag, korrigering och radering - Du har rätt att begära ut dina personuppgifter kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du kan begära rättning och även radering av uppgifter i vad som anges i tillämplig lag.
 • Rätt till återkallande av samtycke - Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.
 • Rätt till dataportabilitet - Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Cookies

Arons Bildemontering använder cookies.

Användarvillkor

Dessa användarvillkor samtycker du till genom att handla hos oss

Frågor & synpunkter

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@aronsbildemontering.se

Ändring av denna integritetspolicy

AB Arons Bildemontering kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av integritetspolicy kommer alltid finnas tillgänglig på vår hemsida.